MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เกี่ยวกับเรา


ป ล ด เ ก ษี ย ณ เ ป ลี่ ย น วิ ถี

1
12 ปี ประ ถม - มัธ ยม ท้าย
4 ปี หมาย มหา'ลัยแห่งชนผอง
7 ปี ออก* นอก รั้ว น้ำเงิน - ทอง
อุดมการณ์ ยัง ก้อง กังวาลไกล
2
ปี '32 ก้าว สู่ " ปรา สาท สังข์ "
คือ ความหวัง ตั้งต้น ชนรุ่นใหม่
หวังสร้างตัวสร้างตนชนศิวิไลซ์
เพื่อนสนิท มิตรสหาย สู่นายคน
3
ปี '52 ลองทบทวน อย่าง ถ้วนถี่
20 ปี ให้ หลัง ยัง เข้ม ข้น
ปลดเกษียณเปลี่ยนวิถี ชีวิตชน

สู่ ตัว ตน ชั้น ชน ... คน สา มัญ

samunchon khonsamun
สามัญชน
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏

7 ปี ออก* จบมา 7 ปี [2524 - 2531 รหัส 201- จบปีการศึกษา 2523]

samunchon khonsamun สามัญชน
samunchon khonsamun สามัญชน


คัดลอก URL แล้ว

เกี่ยวกับเรา